Špeciálne podhľady

1. VÝKONNÉ STROPY: ANTISEIZMICKÉ

Všetky falošné stropy Atena s KAZETAMI alebo MRIEŽKAMI sa môžu vystužiť antiseizmickou radou Atena, ktorá bola vyvinutá na dodanie stability falošným stropom vo všetkých seizmicky aktívnych oblastiach. V súvislosti so seizmicky aktívnou oblasťou a typom stropu, ktorý sa má inštalovať, spoločnosť Atena S.p.A. vydáva antiseizmický certifikát s uvedením počtu a typu vystužených prvkov.

Systém je dimenzovaný spôsobom, aby primerane rozptýlil seizmickú energiu a zabránil pádu stropu. Antiseizmická správa spoločnosti Atena je v súlade s NTC a európskymi normami pre skúšku budov a antiseizmickú certifikáciu.

Spoločnosť Atena S.p.A. ponúka špecializované zákaznícke služby v oblasti antiseizmických záležitostí.

CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY

Všetky falošné stropy Atena sa vyrábajú na použitie v interiéroch podľa technických požiadaviek pre konštrukcie NTC 2008 a normy UNI EN 13964.

V prípade použitia v exteriéri sa musia falošné stropy a kryty dimenzovať podľa daností prostredia a je potrebné prihliadať napr. na zemetrasenia, vietor, tepelnú expanziu, miesto inštalácie, zamýšľané použitie budovy a požiadavky na daný projekt. V súlade s NTC 2008 a súvisiacimi EUROCODICI.

Každý výrobok spoločnosti Atena má CE Vyhlásenie o parametroch v súlade s európskym zákonom 305/2011.

2. VÝKONNÉ STROPY: AKUSTICKÉ

Falošné stropy Atena predstavujú v kombinácii so špecifickým zvukovoizolačným materiálom výborný systém pre zlepšenie akustickej výkonnosti obytných priestorov. Vďaka širokej škále materiálov a perforovaných panelov sa môžu falošné stropy Atena použiť na dosiahnutie požadovaných akustických výsledkov. Spoločnosť Atena S.p.A. skúmala akustickú výkonnosť svojich systémov vo vopred stanovených podmienkach a následne – so zreteľom na širokú škálu navrhnutých riešení – mnohé z nich testovali a osvedčili aj nezávislé orgány. Akustické údaje sú uverejnené v technickom katalógu a sú výborným východiskom pre správne dimenzovanie falošného stropu podľa požadovaného akustického výkonu.

Spoločnosť Atena S.p.A. spolupracuje so špecializovanými oddeleniami, aby pomohla svojim zákazníkom vybrať si správne akustické riešenie. Požiadajte o technické poradenstvo a vyberte si ten najlepší akustický systém Atena.

Vďaka svojim zaobleným okrajom sa kazety dajú ľahko inštalovať alebo odstrániť. Zabezpečujú jednoduchý, ale príjemný estetický efekt, vhodný pre neformálne priestory.

TYP

Kazety so systémom klip

Antiseizmická sada na požiadanie

OBVODOVÉ PROFILY A SPOJE

Obvodové profily „L“ – „Double L“– „C“ Systém zahŕňa spoje pre kazety a nosníky

ZÁVESY

Štandardné s dvojitou pružinou

FARBY | PREVEDENIE | PERFORÁCIA

Biely – strieborný prednatretý hliník Biela – strieborná prednatretá oceľ

Dodatočný náter vo farbách Ral

Sublimácia akéhokoľvek obrazu a efektu

Hladký alebo perforovaný povrch

CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY

Všetky falošné stropy Atena sa vyrábajú na použitie v interiéroch podľa technických požiadaviek pre konštrukcie NTC 2008 a normy UNI EN 13964.

V prípade použitia v exteriéri sa musia falošné stropy a kryty dimenzovať podľa daností prostredia a je potrebné prihliadať napr. na zemetrasenia, vietor, tepelnú expanziu, miesto inštalácie, zamýšľané použitie budovy a požiadavky na daný projekt. V súlade s NTC 2008 a súvisiacimi EUROCODICI.

Každý výrobok spoločnosti Atena má CE Vyhlásenie o parametroch v súlade s európskym zákonom 305/2011.

3. PROTIKORÓZNE RIEŠENIA

ODOLNOSŤ VOČI KORÓZII

Produkty z galvanizovanej ocele:

Prednatreté a dodatočne natreté hliníkové produkty

V prípade použitia v obzvlášť agresívnych prostrediach, ako sú kúpaliská, priemyselné závody s chemickými a/alebo korozívnymi výparmi, si overte najvhodnejší materiál a povrchovú úpravu na Technickom oddelení alebo Oddelení predaja spoločnosti Atena S.p.A

Korózia materiálu je prírodným a nezvratným procesom fyzikálnych vlastností kvôli pomalému a sústavnému opotrebovaniu materiálu.

Odolnosť voči korózii sa označuje ako nízka, stredná alebo vysoká pri triede korózie prostredia pre zhodnotenie výkonnosti náteru v danom prostredí a za daných prevádzkových podmienok.

Trieda odolnosti voči korózii naznačuje účinnosť ochrannej úpravy po určitú dobu.

Triedy trvácnosti podľa UNI EN ISO 12944-1:

  • Nízka (L) = od 2 do 5 rokov
  • Stredná (M) = od 5 do 10 rokov
  • Vysoká (V) = nad 15 rokov

Nie je to záruka trvácnosti, ale indikácia naplánovania údržbových úkonov potrebných na zachovanie vlastností materiálu vo vzťahu k jeho životnému cyklu.

Testy trvácnosti založené na triedach korózie vykonané inštitútom Istituto Giordano S.p.A. na komponentoch Atena z galvanizovanej ocele, galvanizovanej ocele s dodatočným náterom, prednatretej galvanizovanej ocele a hliníka používaných na konštrukciu falošných stropov preukázali vynikajúcu odolnosť voči korózii a zaradili sa do média C5-M. Testy sa vykonali v súlade s normami UNI EN ISO 6270-2:2005 a 12944-6:2001 v miestnosti s regulovanou vlhkosťou s vlhkou atmosférou za účelom stanovenia odolnosti náteru oceľových konštrukcií voči vlhkosti a na stanovenie jeho protikoróznej ochrany. Výborný výsledok potvrdili skúšky odolnosti voči korózii pomocou soľného postreku, ktoré vykonal inštitút Istituto Giordano S.p.A. v súlade s normou UNI EN ISO 9227: 2012.

OCHRANA VOČI GALVANICKEJ KORÓZII

Elektrochemická korózia sa vyskytuje v dôsledku kontaktu materiálov s rôznym potenciálom, ktoré vytvárajú galvanické prúdy.

V takýchto prípadoch spoločnosť Atena S.p.A. odporúča použitie polymérových separátorov a/alebo použitie galvanizovaných materiálov s dodatočným polyesterovým náterom minimálne 60 μm; náter poskytuje dobrú ochranu voči galvanickej korózii v podmienkach prostredia, ktoré nepoškodzujú vrstvu náteru.

Pre najvhodnejší materiál pre špecifickú oblasť použitia sa obráťte na Technické oddelenie spoločnosti Atena S.p.A.

TRIEDA KORÓZIE – interiérové prostredia – exteriérové prostredia

VEĽMI NÍZKA

Nízka vlhkosť vo vykurovanom prostredí, žiadne znečisťovanie. Suché alebo studené miesta s veľmi zriedkavými zrážkami s veľmi obmedzenou alebo žiadnou vlhkosťou.

NÍZKA

Premenlivé teploty a vlhkosť v nevykurovanom prostredí, nízke hodnoty znečisťovania a vlhkosti. Mierne pásmo s nízkym znečisťovaním; Suché alebo studené oblasti s obmedzenou vlhkosťou; vidiek, malé mestá vo vnútrozemí.

PRIEMERNÁ

Mierna prítomnosť vlhkosti a znečisťovania kvôli ľahkým výrobným postupom. Mierne pásmo so strednými hodnotami znečistenia (SO2 do 30 μg/m3 alebo priemerný obsah chlóru); mestské oblasti, pobrežné oblasti s nízkym obsahom chloridov.

VYSOKÁ

Časté zrážky a veľká miera znečisťovania kvôli priemyselným postupom a športovým bazénom. Veľmi znečistené mestské oblasti, priemyselné oblasti, pobrežné oblasti s vysokým obsahom chloridov.

VEĽMI VYSOKÁ

Jaskyne a veľmi závažné znečistenie (SO2 do 250 μg/m3); vysoko industrializované oblasti, budovy na pobreží.

4. ORIGINÁLNE PODHĽADY

Nebojte sa projektovať mimoriadne architektonické majstrovské diela a dodajte každému priestoru ten správny efekt.

Spoločnosť Atena S.p.A. ponúka širokú škálu riešení so štandardnými aj špeciálnymi systémami na vytvorenie originálnych a bezpečných falošných stropov.