Kontakt

SLOSMAT, s. r. o.

Cestárska 12
010 01 Žilina

IČO: 31 56 8840
DIČ: 2020449233
IČ DPH: SK2020449233
obchodný register: www.orsr.sk

 

Telefón: +421 41 564 07 20
+421 41 564 07 21
+421 41 564 07 22
Predajňa: +421 948 357 570
Technické
poradenstvo:
+421 911 528 950
+421 903 778 677
+421 903 528 997
Vedúca predaja:  +421 911 628 018
Vedúci obchodu:  +421 911 391 468
Fax: +421 41 564 07 23
E-mail: slosmat@slosmat.sk

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.,
číslo účtu: 2622150723/1100
IBAN: SK89 1100 000­0 0026 2215 0­723
BIC (SWIFT): TATRSKBX

VÚB, a.s.,
číslo účtu: 2427252257/0200
IBAN: SK34 0200 000­0 0024 2725 2­257
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Register povinných osôb a oprávnených organizácií: PO_0008747

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok: 7:00 – 16:00
Sobota, Nedeľa: Zatvorené

Napíšte nám

Všetky údaje technických špecifikácií a informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Viac údajov o farbách, perforáciách, obvodových profiloch, ako aj pokyny na pokládku sú uvedené na kartách technických údajov online: atena-it.com

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, oddelenie predaja:

tel. č.: +421 41 564 07 20

slosmat@metalceiling.sk