Je odvetrávanie fasády naozaj efektívny prístup?

Je odvetrávanie fasády naozaj efektívny prístup?
23. septembra 2020 admin

Čo je odvetraná fasáda?

Pojem odvetraná fasáda je zaužívaný pre systémové fasády budov s predsadeným fasádnym plášťom, ktorý je od murovanej vonkajšej obvodovej steny stavby oddelený vzduchovou medzerou. Jednou z kľúčových vlastností odvetranej fasády je ventilácia. Vo ventilačnej medzere odvetranej fasády dochádza k zrýchleniu prúdenia vzduchu (komínový efekt), čoho následkom je vytvorenie mikroklímy a cirkulácie. To má pozitívny vplyv na odvod pár a vlhkosti, zdravosť muriva (murivo nenapádajú huby a plesne), odvod horúceho vzduchu v letnom období a temperovanie objektu. Naviac, vzduchová medzera sa stáva bezpečným izolantom a radí systém k najúčinnejšiemu a rovnako najzdravšiemu na trhu. Použitím tohto vrstvenia sa zvyšuje plošná hmotnosť obvodového muriva, čo má za následok skvalitňovanie zvukovo-izolačných vlastností obvodovej konštrukcie.

Vzhľad budovy je pri použití rôznych obkladových systémov zavesenia kreatívnou záležitosťou s nekonečným množstvom tvarových variácií. Vďaka uvedeným benefitom sa odvetrané fasády a fasádne obklady v súčasnosti stávajú vyhľadávaným stavebným riešením pre všetky typy budov.

Alumíniové kompozitné fasády

Je to systém ľahkého opláštenia budovy tvorený pomocou modulárnych panelov (kaziet, profilov), rôznych foriem, rozmerov a farebnej škály, upevnený na nosný rám, ktorý môže byť aplikovaný na akúkoľvek existujúcu stenu.

Kazetovými panelmi možno vytvárať rôzne tvary opláštenia moderných architektonických fasád. Kazety možno ukladať vertikálne, horizontálne, diagonálne alebo vertikálne a horizontálne uloženie kombinovať.

Vďaka alumíniovému kazetovému fasádnemu systému môžeme dosiahnuť vyššie spomínaný systém odvetrávanej fasády. Výhodou jednoduchého spôsobu upevnenia kazetových panelov na pomocnú nosnú konštrukciu je presná a rýchla montáž.

Alumíniový kompozitný systém možno použiť na realizáciu fasád nových objektov, vytvorenie fasád rekonštruovaných objektov, ale rovnako tak aj v interiéri budov (stropné podhľady, znížené stropy, obklady interiérov a dekoratívne prvky interiérov).

Na budovy môžu byť osadené aj veľkorozmerové kazety, ktorými sa zvyšuje originalita a estetická hodnota fasády alebo celej budovy.

Materiál fasádnych prvkov

Kompozitný materiál pozostáva z exteriérových a interiérových alumíniových plechov, medzi ktorými sa nachádza termoplastické jadro. Práve toto materiálové zloženie vytvára mechanickú a chemickú väzbu, ktorá dáva fasádnym a interiérovým prvkom vysokú tuhosť a súdržnosť. Alumíniové kompozitné materiály majú nízku hmotnosť, plošnú rovinnosť, lineárnosť a vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom.

Realizácia odvetrávanej fasády

Odsadením exteriérového plášťa objektu od hlavnej obvodovej steny vzniká medzi ňou a alumíniovou fasádou medzipriestor. Do vytvoreného medzipriestoru možno aplikovať izolačný materiál na zlepšenie energetickej náročnosti objektu. V medzipriestore dochádza k voľnej cirkulácii vzduchu, k takzvanému komínovému efektu.

Výhody fasádneho systému s funkciou odvetrávania

Fasádny obkladový systém s odvetraným medzipriestorom chráni objekty pred zvetrávaním a negatívnymi účinkami priemyselného a environmentálneho znečistenia, čím sa dosahuje dlhšia životnosť štruktúry objektov a úspora nákladov na údržbu. Rovnako chráni objekt pred pôsobením slnečného žiarenia. Prípadne aplikovaná tepelná izolácia medzi kompozitnou fasádou a stenou redukuje tepelné straty, a tým sa dosahuje úspora nákladov na vykurovanie v prechodnom a zimnom období a v letnom období zníženie nákladov na klimatizáciu priestorov a odstránenie prehrievania obvodových stien.

Všetko, čo ste sa práve dočítali v tomto článku vám vie ponúknuť naše exkluzívne exteriérové obloženie Atena Formal, ktoré poskytuje maximálnu mieru voľnosti pri stvárňovaní architektonických dizajnov. Ak máte záujem o takýto typ fasádnej konštrukcie, kontaktuje nás. V spoločnosti Slosmat vám radi pomôžeme.

Zdroj: www.asb.sk , www.odvetranafasady.eu , www.atena-it.com